Obchodní podmínky

Vstupem na tyto stránky vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami.

Souhlasíte, že jste odpovědní za dodržování všech zákonů platných ve vaší zemi. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, nesmíte STL soubory objednávat ani zakupovat.

Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli škodu nebo újmu způsobenou materiály zakoupenými na těchto stránkách. Souhlasíte s používáním této služby na vlastní nebezpečí.

STL soubory, které jsou předmětem prodeje na těchto stránkách, jsou poskytovány "tak, jak jsou". Prodejce řeší potřeby kupujících, ale neposkytuje žádné záruky. Kupující nesmí porušovat práva duševního vlastnictví. Prodejce dále nezaručuje přesnost, výsledky, nebo spolehlivosti používání materiálů.

Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat materiály od prodávajícího.

Ceny se mohou kdykoli změnit. Jakýkoli nákup je konečný a jakékoli vrácení peněz je na uvážení prodávajícího. Prodejce má právo ukončit svou činnost.

Materiály uvedené na webových stránkách prodávajícího obsahují technické, typografické nebo fotografické chyby. Prodávající nezaručuje, že materiály na jeho webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální. Prodávající může materiály obsažené na svých webových stránkách kdykoli a bez předchozího upozornění změnit.

Prodávající může tyto podmínky používání kdykoli bez předchozího upozornění upravit.

Obsah těchto webových stránek včetně souborů ke stažení jsou majetkem prodávajícího který je chráněn domácími a mezinárodními zákony o autorských právech a ochranných známkách. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího nesmíte žádnou část obsahu webových stránek upravovat, kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, nahrávat, zveřejňovat, přenášet ani distribuovat.

Části materiálů z různých oblastí těchto webových stránek si můžete vytisknout nebo stáhnout výhradně pro vlastní nekomerční použití.

Tato webová stránka ani žádná její část nesmí být šířena, duplikována, upravována, kopírována, prodávána ani jinak využívána pro jakékoli komerční účely bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího. K obsahu webových stránek včetně souborů pro 3D tisk nesmíte přistupovat z žádného jiného důvodu než pro své nekomerční, osobní použití.