Základní zapojení elektroniky

Zde uvádím stručný popis základního zapojení elektroniky tanku. Jsem rád, že se do stavby pouští i další lidé, a rozšiřují tak řady nás, modelářů.

1) Výběr vhodných komponentů

Pokud nemáte vysílač, který umožňuje mixování kanálů, musíte zakoupit nový.
Mé doporučení je značka FrSky s firmwarem OpenTX. Zde pak máte naprostou volnost programování výstupů. Vyhoví samozřejmě i jené značky, volba je jen na Vás.

Motor zvolte kartáčkový, velikost 540. Počet otáček souvisí s počtem závitů, čím méně závitů, tím více otáček. Otáčky naleznete v popisu motoru u prodejce. Pro tanky vyhoví motory s otáčkami mezi 14 tis. - 23. tis. při 7,2V,
nebo pomalejší 55T pro řemenové převodovky - vždy podle návodu k tanku. Pokud motor nemá vodiče, můžete ho připájet rovnou k  vodičům regulátoru.

Regulátor použijte jakýkoli pro stejnosměrné (kartáčkové) motory s proudem alespoň 30 A. Musí umět režim vpřed-vzad. Zde pozor, některé mají nastavenu maximální rychlost vzad na 50%. To pak musíte změnit na 100%. Další úskalí je SBEC (spínaný zdroj napětí pro elektroniku). Musí se shodovat se všemi komponenty, ktré v tanku zapojíte - serva, přijímač, atd. Pokud je napětí vyšší, musíte použít další zdroj (ideálně čtyřčlánek NiMh 2000 mA), odpojit červený vodič konektoru, který vede z regulátoru do přijímače (je to ten prostřední), a to u obou regulátorů! Pokud je napětí SBEC v pořádku (tipicky 5,6V), můžete elektroniku napájet tímto výstupem. U druhého regulátoru ovšem musíte odpojit červený vodič v každém případě, spínané zdroje se nesmí míchat!

Pohonné baterie zvolte podle motoru a regulátoru. Nejspíše to bude 7,2V, tedy dvoučlánek Li-Pol, kapacitu podle uvážení. Doporučuji v rozmezí 2 - 5 Ah. Konektor baterie musí být shodný typ, jako u regulátoru a nabíječe. Nejčastěji se používá konektor XT60. Je dobré použít 2 ks baterie, jednu pro každý regulátor. Můžete samozřejmě vstupy regulátorů propojit, a použít pak jen jednu baterii.

Chlazení motorů je vhodné použít. Pasivní chladič vyhoví, ale lepší je ventilátor z PC 50x50x15 na 12V pro každý motor. Napájení může pak být tříčlánkem LiPol 1800 mA a více.

Serva pořiďte podle doporučení v návodu - standardní velikost (42x20 mm), napájení podle SBEC regulátoru nebo použitého zdroje. Většinou je to 5V, 6V, nebo 7,2V.

Nabíječka akumulátorů je důležitou částí vybavení. Pokud plánujete nabíjet častěji, doporučuji nějakou lepší. Měla by umět NiCd, NiMh, Li-Ion a Li-Pol články. Pozor na správné konektrory, aby vám šly baterie připojit.

2) Základní zapojení - popis

Motory připojte k regulátorům - jelikož jsou zrcadlově, jeden připojte opačně (+ na - a - na +). Docílíte tak otáčení stejným směrem.

Servokonektory regulátorů připojte do přijímače, do výstupů 1. a 2. (nebo podle vaší RC soupravy). Servo otáčení věže (upravené na nekonečný chod) připojte do kanálu 3. Sevo nálkonu děla do kanálu 4.

Baterie připojte k regulátorům, zapněte vysílač, a přepněte regulátory na ON. Pokud použijete zvláštní zdroj pro elektroniku, zapněte nejprve ten.

3) Schéma zapojení

Doufám, že Vám tento stručný návod pomohl v základní orientaci. Bohužel není v mých možnostech pomáhat každému, existuje mnoho variant elektroniky a jejího zapojení. Proto prosím zkoušejte nejprve FB, diskuzní servery, a známé modeláře. Děkuji a přeji hezkou zábavu při stavbě a ježdění s tanky.